join  login
 All | personal art (48) | illust one (45) | illust two (54) |
name    sook
image    200701061.jpg (65.0 KB), Download : 14
subject    기아자동차 사보

졸업...
nobody 2007/02/19   

취업 때문에 그런 건가?
노란 바탕에 발란한 빨간색 머리인데... 왠지 쓸쓸하네요.
(스타킹은 청녹색이군요. ^^)

sook 2007/02/20    

ㅎㅎ 그렇지요~~졸업의 기쁨과 취업의 고민이 동시에 담겨있는..^^재밌네요~예리하세요~~ㅎㅎㅎ

Aundre 2011/07/10   

Now I'm like, well duh! Truly thnafkul for your help.

amqzrh 2011/07/11   

d0qAae <a href="http://qasqnqdfhvuv.com/">qasqnqdfhvuv</a>

pohpnfpq 2011/07/13   

7h242E <a href="http://mkczsaqzcgxw.com/">mkczsaqzcgxw</a>

name :     pass :  

list  
 Prev  무제.. sook   2007/02/20 
 Next  오직... sook   2007/01/20 
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by rini/jotoro